ÚZEI porovnává produkci a ekonomiku vepřového masa ve vybraných zemích EU

ÚZEI se, jako jeden z členů mezinárodní skupiny InterPig, podílí svou odbornou činností
na porovnávání nákladů chovu prasat ve vybraných zemích.
Data (náklady, výnosy, produkce či užitkovost), která ÚZEI zpracovává,
vycházejí z národního šetření a odpovídají průměrným nákladům a výkonnosti.

Na odborném semináři, který uspořádaly Česká zemědělská univerzita v Praze a Česká technologická platforma,
vystoupila k uvedeným tématům náměstkyně ředitele pro úsek Věda a výzkum Ing. Miluše Abrahamová (ÚZEI).
Ve svém vystoupení se věnovala porovnání nákladů za roky 2014 až 2016.

Informaci o konání odborného semináře zveřejnil Odborný a stavovský týdeník Zemědělec č. 1, dne 2. 1. 2018.

Článek je dostupný zde.

3.1.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě