ÚZEI na výstavě Naše pole v Nabočanech

Od 19. do 20. června 2018 probíhá v Nabočanech u Chrudimi celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky Naše pole.

Jedním z vystavovatelů je také Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Návštěvníci stánku ÚZEI se mohou těšit na prezentaci činností ústavu, který má více než stoletou tradici. Seznámí se s širokým spektrem jeho činností. ÚZEI působí jako expertní centrum a znalecký ústav na zemědělskou ekonomiku, potravinářství a zemědělství. Spolupracuje napříč vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí. Je informační základnou pro široké spektrum odborníků. Jeho součástí je Kontaktní pracoviště FADN ČR, a také jedna ze tří největších oborových knihoven na světě – Knihovna Antonína Švehly, která poskytuje řadu činností a služeb v rámci ČR a rovněž v mezinárodním měřítku. ÚZEI provádí základní a aplikovaný výzkum, šíří jeho výsledky, plní funkci vzdělávacího, poradenského a informačního centra.  Zároveň řeší mnoho dalších úkolů pro Ministerstvo zemědělství a další orgány státní správy, spolupodílí se na vytváření zemědělské politiky.

ÚZEI rád spolupracuje také se širší zemědělskou praxí, navazuje nové vztahy, vítá nové podněty. Proto zve k návštěvě vlastního stánku všechny návštěvníky, kteří mají zájem se s ním blíže seznámit.
Více informací a plakát zde.

28.5.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě