ÚZEI na jednání ve Spolkové republice Německo

8. února tohoto roku se v Drážďanech sešli vedoucí představitelé ministerstev zemědělství, rezortních organizací, agrárních a výzkumných institutů České republiky
a Svobodného státu Sasko na společném pracovním zasedání. Obě země se věnovaly prezentaci současných projektů, výměně názorů a zkušeností z oblasti zemědělství, zejména z odvětví precizního zemědělství (Smart Farming).

V dopoledním bloku programu byla, kromě hlavního tématu představena, projednávána a diskutována také další témata, vztahující se k společné zemědělské politice a možným oblastem vzájemné spolupráce obou zemí. Odpolední blok přednášek byl věnován českému pohledu, zkušenostem a výzkumu afrického moru prasat, proběhla výměna empirií obou zemí k této problematice.

Za českou stranu se jednání účastnili:

Ing. Pavlína Adam, PhD., ředitelka Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání (MZe)

Ing. Mariana Čapková, ministerský rada (MZe)

Ing. Anita Petrů, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Ing. Štěpán Kala, MBA, PhD., ředitel ÚZEI

Ing. Klára Novotná, vedoucí sam. odd. Operativní analýzy a mezinárodní spolupráce (ÚZEI)

 

180214_aktualita_nemecko_foto1m

 

180214_aktualita_nemecko_foto2m

14.2.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě