ÚZEI hledá další cesty k setkávání se zemědělskou praxí

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, za spolupráce vydavatelství Profi Press, uskutečnil ekonomickou konferenci s názvem "Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání", která byla určena všem zájemcům z řad zemědělské veřejnosti.
Konference se uskutečnila 8. 11. 2017

Z reakcí účastníků, kterých bylo téměř 300, se komparace jednotlivých zemědělských komodit z různých zemí ukázala
pro zemědělce a jejich vlastní činnost zajímavá a podnětná.

Po konferenci tak následovaly neformální odborné rozpravy na předložená témata.
Zemědělci měli možnost pohovořit si také s jednotlivými přednášejícími - specialisty z ÚZEI.

Informaci o konání akce zveřejnil Odborný a stavovský týdeník Zemědělec č. 47, dne 20. 11. 2017 na str. 3, v komentáři
Oldřicha Přibíka s názvem "Zemědělci v Praze". Článek je dostupný zde.
22.11.2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě