ÚZEI a Biosummit 2016

ÚZEI byl partnerem Mezinárodní konference Biosummit 2016, které se účastnilo téměř 250 odborníků z resortu zemědělství. Vystupovali spíkři z 12 zemí.

Mezinárodní konference se konala ve dnech 14. a 15. listopadu 2016 v Praze. První den se letošní Biosummit v jednotlivých tematických blocích věnoval především novým výzvám ekologického zemědělství (EZ) a hlavním bariérám a příležitostem rozvoje EZ. Zároveň všechny přítomné seznámil s dobrými příklady fungující praxe Biofarmy Skřeněř, družstva České biomléko a společnosti Javorník – CZ s.r.o.

Druhý jednací den se zaměřil na přednášky z oblasti produkčního potenciálu EZ, na spolupráci ve výzkumu a poradenství a také na stav EZ sektoru v roce 2016 a výzvy do roku 2020.

Mezi přednášejícími nechyběli ani zástupci ÚZEI.
Na téma „Ekonomika českých ekofarem a srovnání se sousedními zeměmi“ hovořili Ing. Josef Hanibal a Ing. Dr. Vladimír Kostlivý z úseku Kontaktní pracoviště FADN.
Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., z oddělení Agroenvironmentální politika přednesla téma „Vývoj produkce ekofarem za posledních deset let“.

16.11.2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě