Spolupráce ÚZEI s Domem dětí a mládeže

Ve středu 10. května 2017 pořádala Knihovna Antonína Švehly vernisáž výstavy výtvarných prací členů kurzů z DDM Prahy 2 s názvem „Malé radosti“. Výstava potrvá do 24. 5. 2017.

Konání výstav dětí, mládeže a dospělých kurzistů z DDM má svou tradici od roku 2015, kdy jsme v ÚZEI pořádali první výstavu s názvem „Z ptačí perspektivy“. Jednalo se o práce dětí. V říjnu roku 2015 jsme se nad díly výtvarníků sešli podruhé a uskutečnili výstavu s názvem „Stejné barvy, jiné básně“. Tehdy byly ke shlédnutí práce dospělých kurzistů.

V pořadí třetí vzájemné setkání se uskutečnilo vloni, 16. května, kdy Knihovna Antonína Švehly opět patřila dětem. Výstava s názvem „Pod vodou a na hladině“ tematicky navázala na jejich první výstavu v ÚZEI. Jejich dílka nás zavedla do světa vody a vodní hladiny. Děti úžasným způsobem ve svých obrázcích a dílkách z keramiky, látky a z papíru ztvárnily své představy spojené s vodou. Studovnu knihovny tak obohatily o potápěče plující volně v prostoru mezi lustry, o bazén s koupajícími se látkovými figurkami i o pláž na břehu rybníka.

Dne 10. 5. 2017 jsme se sešli s partnery s DDM v Knihovně Antonína Švehly počtvrté, a to s dospělými z kurzů Kresba, malba, grafika I. a II. Převážná část jejich vystavených prací jsou obrazy na plátně nebo na sololitu a vyjadřují to, co výtvarníkům dělá radost, ztvárňují své pocity z pobytů v přírodě a z dění okolo nás. Také proto nese tato nejnovější výstava název „Malé radosti“.

ÚZEI těší také skutečnost, že pro vzájemnou spolupráci získal dalšího partnera, a to Základní uměleckou školu Ilji Hurníka. Velký dík tak patří nejen pedagogům, ale také jejich svěřencům, kteří svým vystoupením pravidelně zpestřují program vernisáží, které se konají v Knihovně Antonína Švehly.

11.5.2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě