Spolupráce KAŠ a knihovny ČZU

Třetí největší světová zemědělská knihovna bude spolupracovat s knihovnou České zemědělské univerzity

Knihovna Antonína Švehly, největší česká a třetí největší světová zemědělská knihovna, uzavřela dohodu o spolupráci s knihovnou České zemědělské univerzity. Jejím smyslem je vzájemně podporovat profesní rozvoj obou knihoven, zejména v oblasti knihovnických a informačních služeb, informační podpory uživatelů, informačním vzděláváním a profesním rozvojem zaměstnanců.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, jehož součástí Knihovna Antonína Švehly je, uzavřel v letošním roce smlouvu s Českou zemědělskou univerzitou, respektive její knihovnou začleněnou do Studijního a informačního střediska ČZU. Tato spolupráce je vedena především snahou zjednodušit uživatelům obou knihoven přístup k oborovým informačním zdrojům, jak tištěným, tak elektronickým.

Studenti a zaměstnanci ČZU a registrovaní čtenáři KAŠ, mezi které patří jak zaměstnanci ÚZEI a Ministerstva zemědělství, ale také široká zemědělská odborná veřejnost i studenti jiných univerzit, tak mohou od nového akademického roku využívat služby obou knihoven. Postačí k tomu registrace v jedné z nich, druhá pak uživatelům poskytuje své služby bez nutnosti registrace a registračního poplatku. Stačí prokázat se platným průkazem dané knihovny. Získávají tak neomezený a bezplatný přístup k neplaceným službám i informačním zdrojům, tištěným i elektronickým.

KAŠ tak naplňuje dlouhodobý záměr MZe o užší spolupráci knihoven s rezortním zaměřením. Zajištění maximálního komfortu pro uživatele je jen jedním z poslání. Jde také o sdílení zdrojů a zkušeností, podporu rozvoje činností knihoven a jejích zaměstnanců. Dále se jedná o snahu zajistit racionalizaci akvizice (nákup informačních zdrojů) a vytvoření jednotné informační brány pro zemědělství z jednoho místa prostřednictvím společného portálu.

Do budoucna se tedy počítá s podobnou spoluprací i s ostatními rezortními knihovnami – univerzitními, knihovnami veřejných výzkumných institucí nebo knihovnami muzeí a veřejných výzkumných institucí.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (www.uzei.cz) byl zřízen Ministerstvem zemědělství, má více než stoletou tradici. Věnuje se především vědě a výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších příbuzných oborů. Spravuje účetní datovou sít FADN (Farm accountancy Data Network), organizuje oborové vzdělávání a poradenství, vede Registr poradců Ministerstva zemědělství, provozuje Knihovnu Antonína Švehly. Od dubna 2016 je veden ředitelem Štěpánem Kalou.

4.10.2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě