Sledování a analýza nákladů a rentability chmele

Desetileté hodnocení vývoje nákladů, výnosů a rentability pěstování chmele v České republice značí, že patří mezi nákladově nejnáročnější plodiny. Problematice se blíže věnuje odborná práce Ing. Marcely Remešové a Ing. Jany Poláčkové, CSc. z odboru Ekonomika agrárního sektoru Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Stať obou autorek vyšla v časopise Chmelařství č. 3/2018 6. dubna 2018, na s. 30-34.

Text lze nalézt zde.

6.6.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě