Síť FADN jako jediný harmonizovaný zdroj mikroekonomických dat zemědělských podniků v EU

Od roku 1965 jsou ve státech EU každoročně prováděna šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků na základě jednotné metodiky. Toto šetření v ČR každoročně provádí Kontaktní pracoviště FADN, které je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Výsledný soubor dat zemědělských podniků je vždy koncem roku předán na příslušné pracoviště v Bruselu. Oficiálním výsledkem šetření FADN je Standardní výstup, který je široce využíván jak odborníky v EK, tak odbornou veřejností v ČR.
Tématu se blíže věnují Michaela Lekešová, Martina Harvilíková a Jana Macháčková z odboru Kontaktní pracoviště FADN ÚZEI v článku „Standardní výstup Zemědělské účetní datové sítě FADN“.
Text vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 24 dne 12. června 2017.
Celý článek lze nalézt zde.
14.6.2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě