Setkání rezortních a oborových knihovníků

Na 22. června 2016 připravuje Knihovna Antonína Švehly společně s Ministerstvem zemědělství setkání knihovníků

V rámci letošní Analýzy rezortních knihoven, která reaguje na připravovanou celostátní “Koncepci rozvoje knihoven na období 2016–2020”, představí MZe své koncepční záměry a také dotazník pro sběr dat o rezortních a oborově příbuzných knihovnách.

Všechny knihovníky, odborníky a další zájemce o problematiku zemědělských knihoven zveme dne 22. 6. 2016, od 10:00 do 13:00 hodin do zasedacího sálu č. 400 v budově Ministerstva zemědělství (Těšnov 65/17, Praha 1).

Zájemci se mohou do 17. 6. registrovat zde.

9.6.2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě