Produkčně ekonomický pohled na klíčové obory "Výroby potravinářských výrobků"

Produkčně-ekonomickými indikátory při zpracování a konzervování masa, výrobě mléčných, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků se ve své odborné práci zabývají
specialisté ÚZEI z oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství
- JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. a Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D. Ve své stati dále charakterizují také vývoj ekonomických základních ukazatelů klíčových potravinářských oborů a rovněž se zabývají předběžným vývojem ekonomiky v roce 2017.

Článek autorů vyšel v časopise Potravinářská revue č. 1/2018 dne 13. 2. 2018, celý text lze nalézt zde.
Vydává vydavatelství AGRAL s. r. o. (www.agral.cz)

16.2.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě