Pracovní skupiny

Zasedání pracovních skupin LFA a Ekonomika (14. 4. 2016)

V tvůrčí atmosféře se neslo zasedání nově ustavených pracovních skupin, které byly zřízeny ÚZEI – v oblasti LFA (Less Favoured Areas – méně příznivé oblasti) a v oblasti Ekonomiky.

Hlavním cílem těchto pracovních skupin je především diskuse odborníků z různých odvětví rezortu zemědělství z celé České republiky.

V současné době tak při ÚZEI působí již čtyři skupiny, kromě výše zmíněných jsou to – pracovní skupina pro Rostlinné a dále pro Živočišné komodity.

14.4.2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě