Pracovní setkání s litevskými kolegy

5. října 2016 proběhlo v budově ÚZEI setkání pracovníků Kontaktního pracoviště FADN CZ a kolegů z Litvy

Předmětem pracovního jednání byla Zemědělská účetní datová síť FADN a s ní související činnosti. Byl diskutován systém organizace FADN v ČR, sběr dat od zemědělských podniků, kontroly dat, webové aplikace FADN, databáze FADN a její administrace a práce v systému RICA1, internetové aplikaci bruselského pracoviště DG Agri. Kolegové z Litvy se rovněž zajímali o výpočet koeficientů standardní produkce, jež jsou základem klasifikace farem využívané EK i Eurostatem a v neposlední řadě také o distribuci výstupů z dat FADN, jejich využití a publikování, v ČR jsou data FADN využívána především MZe, ČSÚ, ve výzkumné a poradenské sféře a také samotnými zemědělci.

 

161006_litva.jpg

5.10.2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě