Potravinářské úterky – společný program ÚZEI a ČPS

Programová rada odborníků z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
a České potravinářské společnosti vybírá aktuální témata přednášek z oblasti
potravinářství a výživy určených ke vzdělávání veřejnosti.

Bližší údaje o spolupráci ÚZEI a ČPS a také o tom, jak jsou Potravinářské úterky připravovány, informuje časopis
Potravinářská revue č. 6/2017, ve kterém publikují poznatky JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. z České potravinářské společnosti
a Ing. Ilona Mrhálková z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Článek vydaný dne 9. 10. naleznete zde.
11.10.2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě