Poradenství a vzdělávání v resortu

Ústav zemědělské ekonomiky a informací plní také funkci poradenského a vzdělávacího centra pro oblast zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova. Mezi hlavní cílové skupiny tohoto dalšího vzdělávání, jež ÚZEI zajišťuje, patří nejen pracovníci resortních organizací podřízených Ministerstvu zemědělství, odborní učitelé základního i středního oborového školství, ale také např. vlastníci lesů, pracovníci provádějící úřední kontrolu v oblasti bezpečnosti potravin a další.

Problematikou se zabývají pracovníci z odboru VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY -
Jana Pudilová, Josef Kořínek a Michal Petřík. Jejich článek vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 31/2018 dne 30. 7. 2018.
Text lze nalézt zde.

30.7.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě