On-line finanční analýza ve FADN

Zemědělská účetní datová síť FADN, každoročně zpracovávaná v Ústavu zemědělské ekonomiky
a informací shromažďuje produkčně-ekonomické údaje téměř od 1500 zemědělských podniků
v České republice. Tato data jsou jedinečným zdrojem informací. Za účast v šetření FADN
je participujícím zemědělským podnikům nabízena služba ve formě zpracování údajů přímo využitelných pro řízení podniku, management či pro plánování investic.

Podrobněji se problematice věnuje stať autorů specialistů z ÚZEI Jindřicha Špičky, Jany Macháčkové a Zuzany Hlouškové, která vyšla v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 16/2018 dne 16. 4. 2018.

Celý článek lze nalézt zde.

17.4.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě