Konference Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání a vyhlášení soutěže Zemědělec roku 2018

27.listopadu se uskuteční druhý ročník konference Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání. Konferenci opět organizuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press s. r. o.

Místem konání se stane Betlémská kaple na Starém městě v Praze a expertní data zde odprezentuje hostům z řad zemědělských subjektů celkem osm odborníků z Česka i ze zahraničí. Konferenci pořádá Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press s. r. o. a jejím cílem je přinést účastníkům přínosné a užitečné informace pro jejich zemědělskou praxi. Akce je opět součástí slavnostního setkání osobností agrárního sektoru a vyhlášení výsledků soutěže „Zemědělec roku 2018“, která následuje po skončení programu konference.

Významným přínosem pro účastníka soutěže Zemědělec roku je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními zemědělci a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Podobný přínos si klade za cíl i ekonomická konference Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání. Prezentované příspěvky představí nejen data za uplynulá období, ale nastíní samozřejmě i vývoj budoucí. Důležitým faktem je, že informace představené na konferenci budou mít díky zahraničním hostům i mezinárodní přesah, který je v rámci jednotného trhu naprosto nezbytný,“
říká Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel ÚZEI.

Podrobný program konference najdete zde.

9.11.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě