Informace ze sektoru cukrové řepy

Hospodářským rokem 2017/2018 vstupuje sektor cukru do nového tržního a konkurenčního prostředí. Změna tržních podmínek přinese obrat v pěstování cukrové řepy a ve výrobě cukru
v EU.

Bližší situací v České republice a výrobě cukru v Evropské unii s výhledem do budoucna se věnuje článek autorky
Hany Baudisové z oddělení Trh zemědělských komodit Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Článek vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 30/2017 dne 24. 7. 2017 a naleznete jej zde.

26.7.2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě