Informace o trhu drůbežího masa

Stavy drůbeže v České republice se meziročně snížily, také soběstačnost ČR v oblasti trhu
s drůbežím masem klesla na historické minimum.

Komparací jednotlivých zemí EU v oblasti dané problematiky, jejich podílem na produkci kuřecího masa a dovozu drůbežího masa, trhem drůbežího masa, vývojem stavů drůbeže za uplynulá období až po současnost, ale také dovozními kvótami
a dalšími souvislostmi produkce, spotřeby a vývozu drůbeže se ve své práci věnoval Mgr. Jiří Pokorný, výzkumný a vývojový pracovník z oddělení Trh zemědělských komodit Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Autorův text vyšel v Odborném a stavovském Týdeníku Zemědělec č. 33/2017 dne 14. 8. 2017.
Celý článek naleznete zde (článek)

15.8.2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě