FADN v Praze hostilo mezinárodní workshop

Mezinárodní workshop Pacioli pod taktovkou FADN

Ve dnech 6. až 9. října se v Praze uskutečnil mezinárodní workshop Pacioli, který se těší dlouhé historii konání. Hostitelem letošního 27. ročníku bylo ÚZEI a Kontaktní pracoviště FADN ČR, jehož pracovníci se postarali o lokální část organizace a úspěšný průběh. V Praze se sešlo 45 účastníků z 23 zemí včetně dvou zámořských participantů z Kanady. Během konference bylo prezentováno více než 20 příspěvků.

Pacioli (www.pacioli.org) je exkluzivním workshopem, který sdružuje odborníky se zaměřením na sběr a využití mikroekonomických údajů zejména z oblasti zemědělské ekonomiky. Mezi účastníky patří pracovníci Kontaktních pracovišť FADN různých zemí EU, zástupci statistických úřadů, ministerstev zemědělství, výzkumných ústavů i Evropské komise. Oficiální program byl zahájen v pondělí 7. října úvodním slovem pana Vlastimila Zedka (MZe), pana Štěpána Kaly (ředitelem ÚZEI), pana Josefa Hanibala (vedoucím Kontaktního pracoviště FADN) a pana Hanse Vrolijka (organizátor workshopu, LEI, Nizozemí).

Navazující odborný program započal prezentacemi o českém zemědělství s návazností na FADN a o ekologickém zemědělství v ČR, které přednesli pracovníci Kontaktního pracoviště FADN ČR. Dalších prezentací a odborných diskuzí se zhostili účastníci workshopu na různorodá témata z oblasti ekonomických analýz, typologie zemědělských podniků, inovací v metodických otázkách, kolísání příjmů v zemědělství, inovace ve sběru a využití zemědělských dat či vývoji v problematikách šetření FADN.

Odpoledne druhého dne bylo věnováno praktickému představení českého zemědělství, kdy proběhla exkurze do zemědělského podniku. Předseda ZOD Hořice Ing. Novák informoval celou výpravu o hospodaření v podmínkách v ochranného pásma vodní nádrže Švihov a osobně provedl hosty po místním provozu chovu mléčného skotu. Následně se představila účetní firma EPOS OK, s.r.o., která vyvíjí pro účely zemědělských podniků informační systém SIDUS® a dlouhodobě spolupracuje s ÚZEI při sběru dat pro šetření FADN.

Fotografie a informace z průběhu akce je možné nalézt na FB FADN (https://www.facebook.com/fadncz/).

16.10.2019
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě