Extrapolace a predikce výsledků v šetření FADN

Každý rok je kontaktním pracovištěm FADN (ÚZEI) organizováno rozsáhlé statistické šetření hospodářských výsledků na výběrovém vzorku zemědělských podniků.

Speciálním metodám, díky nimž lze získat absolutní vyjádření ekonomických výsledků zemědělství za celou Českou republiku, se věnuje odborný článek autorek Michaely Lekešové, Zuzany Hlouškové a Petry Ženíškové
z Kontaktního pracoviště FADN Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Text vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 50 dne 11. prosince 2017.

Článek je dostupný zde.

12.12.2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě