Ekonomika ekologických farem

Součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací je také odbor KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ FADN, který je jediným administrátorem primárních zdrojů dat pro hodnocení ekonomických dopadů Společné zemědělské politiky EU v prostředí ČR. S rostoucími požadavky na sledování souvislostí mezi jednotlivými disproporcemi v rámci Agro sektoru a tržními diferencemi jednotného trhu EU vzrůstají i požadavky na četnost a přesnost výstupů úseku FADN CZ.

Specialisté z ÚZEI Josef Hanibal, Vladimír Kostlivý a Tomáš Vintr se ve své práci věnují také struktuře ekologických zemědělců, ekonomickým výsledkům ekologického zemědělství, vývoji produkce, nákladům a dalším oblastem ekologického zemědělství. To, jak si vedla ekonomika ekologickcýh farem v České republice v letech 2011 – 2016 lze nalézt ve stati tohoto autorského týmu, která vyšla v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 26/2018 dne 25. 6. 2018.

Celý text naleznete zde.

25.6.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě