Ekologické sady a jejich produkce

Ústav zemědělské ekonomiky a informací je Ministerstvem zemědělství pověřen ke sběru dat o ekologickém zemědělství. Tomuto tématu se věnuje odborná práce autorek Hany Šejnohové a Ivany Darmovzalové z oddělení Agroenviromentální politiky.
Stať vyšla v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 19/18 dne 7. května 2018. Naleznete zde.
9.5.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě