ČPS a ÚZEI prodloužily spolupráci

Česká potravinářská společnost (ČPS) a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) uzavřely Dohodu o spolupráci na přípravě a realizaci odborných vzdělávacích akcí „Potravinářské úterky“.

Potravinářské úterky jsou známy široké potravinářské veřejnosti, probíhají více než 40 let tradičně v Klubu techniků
na Novotného lávce v Praze, vždy v úterý posledního týdne v měsíci v rámci školního roku. Bezprostředně po přednášce vždy následuje debata k danému tématu. Témata úterků jsou volena z oblasti zemědělských a potravinářských věd, z ekonomiky, technologií a techniky či ve vztahu k výživě obyvatel.

Dohoda o další spolupráci mezi ČPS a ÚZEI byla uzavřena 8. 8. 2017 a signována prof. Ing. Janou Dostálovou, CSc., předsedkyní výboru společnosti, a Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D., ředitelem Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Česká potravinářská společnost vytváří prostor pro dobrovolné zájmové sdružování, propaguje vědeckotechnický pokrok
v potravinářství a seznamuje širokou veřejnost s jeho trendy.

17.8.2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě