Požadovaný text nenalezen. Školeni a kurzy - ÚZEI - Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Legislativa v oblasti lesního hospodářství a reprodukční materiál lesních dřevin

PRV

Cílem webináře je seznámit odborné lesní hospodáře s aktualitami a změnami v legislativě týkající se lesního hospodářství a dále s aktuálními informacemi z oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin.

Podpora lesního hospodářství z PRV 2014-2020 a národní dotace do lesního hospodářství

Podpora lesního hospodářství z PRV 2014-2020 a národní dotace do lesního hospodářství

Cílem webináře je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. V průběhu semináře budou účastníci rovněž seznámeni s finančními příspěvky na hospodaření v lesích a zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, ale i s podporami PGRLF. Webinář je určen vlastníkům lesů, odborným lesním hospodářům, poradcům v lesnictví a další široké odborné veřejnosti.

Zjednodušené vykazování nákladů (jednotkové náklady) u operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce nově zavedené v 11. kole příjmu žádostí v PRV 2014-2020

Zjednodušené vykazování nákladů (jednotkové náklady) u operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce nově zavedené v 11. kole příjmu žádostí v PRV 2014-2020Cílem webináře je seznámit žadatele se zjednodušeným vykazováním nákladů (jednotkové náklady) u operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce z PRV 2014-2020.

Posilování pedagogických kompetencí lektorů

MZe

Cílem kurzu je proškolení garantů žadatelů o akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce) Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě