Požadovaný text nenalezen. Školeni a kurzy - ÚZEI - Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Podpora lesního hospodářství z PRV 2014-2020; národní dotace do lesního hospodářství

Podpora lesního hospodářství z PRV 2014-2020; národní dotace do lesního hospodářstvíCílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých opatření. V průběhu seminářů budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství.
Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Principy precizního zemědělství v pěstebních technologiích

Logo MZe

Transfer nových poznatků z vědy a výzkumu do výuky středních odborných škol.

Seminář je určen ředitelům a odborným pedagogům středních zemědělských škol. První den semináře začíná přednáškovým programem, během kterého se posluchači dozví informace např. o využití automatizace a robotizace v zemědělství, o dálkovém průzkumu země a jeho využití v zemědělství, o zpracování a analýze dat pro precizní zemědělství atd. Po přednáškách následuje praktický program s předvedením techniky. Druhý den semináře mají účastníci možnost navštívit společnost AGRA Řisuty, kde proběhnou další praktické ukázky strojů a technologií.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě