Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Školení poradců a lektorů: „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“

Školení poradců a lektorů: „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“

Cílem je seznámení se změnami ve znění nitrátové směrnice jako jednoho z požadavků cross compliance; seznámení s nařízením vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu – č. 262/2012 Sb., v platném znění. Dále bude připravena informace o aktualizaci podmínek vyplývajících z implementace kontroly podmíněnosti a podmínek pro přímé platby, se zaměřením na změny v greeningu a některých standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5, DZES 7) od roku 2019, resp. 2020. Poskytnuty budou informace o implementaci a nastavení aktuálních podmínek PRV na období 2014 – 2020, zejména s ohledem na problematiku dusičnanů, nitrátové směrnice, agroenvironmentálně-klimatických opatření a poskytování plateb v horských oblastech a oblastech s jinými přírodními nebo zvláštními omezeními (ANC). Přednášky budou zaměřeny i na správné způsoby hospodaření se živinami, zejména s dusíkem, pro zvýšení jeho využití a snížení ztrát, vč. možností bilancování živin v návaznosti na připravované podmínky SZP 2020+.

Dále účastni budou seznámeni se změnami v cross compliance a změnou Jednotné žádosti.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě