Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Prodloužení akreditace pro oblast zemědělství

Prodloužení akreditace pro oblast zemědělství

Akce je určena pro poradce vedené v Registru poradců akreditovaných MZe. 

Zde naleznete termíny pro absolvování zkušebního testu a pohovoru před akreditační komisí.

Prodloužení akreditace pro oblast lesnictví

Prodloužení akreditace pro oblast lesnictví

Akce je určena pro poradce vedené v Registru poradců akreditovaných MZe.

Zde naleznete termíny pro absolvování zkušebního testu a pohovoru před akreditační komisí.

Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

prvCílem webináře je seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů a také z Programu rozvoje venkova.
Webinář je vhodný pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Posilování pedagogických kompetencí lektorů

Vzdělávání

Cílem kurzu je proškolení garantů žadatelů o akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce) Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

 


 

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě