Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Školení lektorů vzdělávacích subjektů pověřených MZe ke konání kurzů pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

MZESeminář je určen zástupcům vzdělávacích subjektů pověřených MZe konáním kurzů pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Analýza marketingových potřeb pro střední školy

Marketingová konzultace pro střední školy

Nabídka marketingové konzultace je určena pro střední školy, na kterých se vyučují zemědělské a jiné příbuzné obory. Škola si můžete zažádat o marketingovou konzultaci ve formě analýzy potřeb (více informací najdete v přiloženém PDF souboru).

Pokud máte o využití této nabídky zájem, přihlaste se, prosím, přes tabulku dole.

Informační semináře pro řešitele projektů v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ.

Logo MZe

Vážení řešitelé výzkumných projektů NAZV, rádi bychom Vás pozvali na informační seminář, který je určený právě Vám.

Seminář bude zaměřen na oblasti administrace výzkumných projektů, které Vám způsobují největší obtíže, včetně vyplňování Periodických a Závěrečných zpráv projektů (zde je to například oblast nákladových tabulek nebo dokládání výsledků). Prostor bude věnován i Vašim konkrétním dotazům.

Konzultace KKIG 2019 - studijní úroveň A

PCCílem konzultace je procvičení studijních materiálů e-learningového kurzu MS Office. Konzultace jsou určené pouze pro již přihlášené účastníky kurzu z rezortu Ministerstva zemědělství.

Konzultace KKIG 2019 - studijní úroveň B

PCCílem konzultace je procvičení studijních materiálů e-learningového kurzu MS Office. Konzultace jsou určené pouze pro již přihlášené účastníky kurzu z rezortu Ministerstva zemědělství.

Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a národní dotace do lesního hospodářství

PRVCílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. V průběhu semináře budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství a s podporami PGRLF.
Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Portál farmáře - LPIS

Portál farmáře - LPISSeminář je určen ředitelům a odborným pedagogům středních zemědělských škol. Program naleznete v pozvánce. 
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě