Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť

les a voda

Cílem webináře je seznámit odborné lesní hospodáře s problematikou vlivu holin a nezalesněných zabuřenělých ploch na vodní bilanci v rámci lesních stanovišť a možnými dopady či přínosy na lesní hospodářství.

Příprava pedagogických pracovníků na výuku ochrany rostlin v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

PORCílem webináře je seznámit učitele s výukou nově zařazené „odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ v aktualizovaných rámcových vzdělávacích programech a poskytnout jim relevantní zdroje informací.

Informační semináře pro uchazeče ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2021 v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ.

Logo MZeV souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže si Vás dovolujeme pozvat na informační semináře pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2021 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ, které se uskuteční ve dnech 31. března a 16. dubna 2021.

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2021 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

MZe

Záměrem webinářů je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.


Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě