Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Informační semináře pro uchazeče ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2018 v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ.

Informační semináře pro uchazeče ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2018 v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ.V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže si Vás dovolujeme pozvat na informační semináře pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2018 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ, které se uskuteční ve dnech 11. dubna 2018 a 3. května 2018 v budově MZe, místnost č. 101.
Cílem těchto seminářů je zejména seznámit uchazeče o podporu na projekty s počátkem řešení od roku 2019 s pravidly poskytovatele (MZe) platnými podle Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství.

20. seminář pro lesní pedagogy

Logo LP

Seminář je určen lesním pedagogům, tzn. absolventům kurzu lesní pedagogiky.


Pracovně-vzdělávací seminář je zaměřený na prohlubování schopností lesních pedagogů transformovat témata týkající se lesního ekosystému a lesnického hospodaření do programů lesní pedagogiky založených na prožitkové pedagogice pro cílovou skupinu 2. stupeň ZŠ – lesnická osvěta nejen s cílem přitáhnout na učňovské obory.

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

uzeiCílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a s možnostmi čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě