Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Výzkum a projekty / Mezinárodní projekty a spolupráce / 2017 / 2017-2021 AgriLink: Znalost zemědělské problematiky: Propojení zemědělců, poradců a výzkumných pracovníků s cílem podpořit inovace

2017-2021 AgriLink: Znalost zemědělské problematiky: Propojení zemědělců, poradců a výzkumných pracovníků s cílem podpořit inovace

Název projektu v češtině:

Znalost zemědělské problematiky: Propojení zemědělců, poradců a výzkumných pracovníků s cílem podpořit inovace

Název projektu v jazyce originálu:

AgriLink. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation

ID projektu:

727577 — AgriLink — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2016-2

Zadavatel:

Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Horizont 2020

Doba řešení:

4,5 roku

začátek: červen 2017, konec: listopad 2021

Nositel projektu:

Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), Francie

Spolunositel:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Polsko, Agricultural University of Athens Řecko, Boerenbondvereniging voor Projecten vzw Belgie, EKOTOXA s.r.o. Česká republika, Highclere Consulting S.R.L. Rumunsko, INRA Transfert S.A. Francie, Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras Agroalimentarias Sociedad Anónima Španělsko, Nodibinajums Baltic Studies Centre Lotyšsko, The Open University Spojené království, Stichting Wageningen Research Nizozemí, Stiftelsen Norsk Senter for Bygdeforskning Norsko, The James Hutton Institute Spojené království, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro Portugalsko, ÚZEI Česká republika, Vinidea S.r.l. Itálie

Zodpovědná osoba:

Ing. Marta Mrnuštík Konečná

další řešitelé:

Ing. Josef Kořínek, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Martin Mistr, Ph.D., Ing. Andrea Pekárková, Ing. Sumudu Boyinová, Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.

Anotace

Cílem projektu je stimulovat posun k udržitelnému evropskému zemědělství, a to především hlubším porozuměním, jakou roli hrají různé druhy poradenských systémů v procesu rozhodování farmářů a vylepšit jejich příspěvek k procesu učení a inovací.
Tento cíl bude naplněn pomocí moderního výzkumu, který vyvíjí mnoho inovačních přístupů zahrnujících „micro-AKIS“ analýzu ve 26 zkoumaných regionech, analýzou řízení faremního poradenského systému, využitím „Sociotechnical scenario development“ a šest „Living Laboratories“, kde farmáři a výzkumníci vyvíjejí a zkoušejí dohromady inovativní poradenské nástroje a metody.

Cíle projektu

  1. Zkoumat roli poradenských systémů v procesu rozhodování farmářů.
  2. Zlepšit příspěvek poradenského systému k procesu učení a zavádění inovací na farmách.

Aktivity

2017

WP1. Hlavní cíle a konceptuální rámec výzkumu

WP2. Nastavení metodiky a výběr vhodných regionů a Inovačních oblastí pro naplnění cíle projektu.

2018

WP2. Provedení strukturovaných dotazníků s aktéry mikro-AKIS ve vybraných regionech.

WP3. Tvorba manuálu a započetí 6 Living Labs.

2019

WP2. Diseminace poznatků formou Reportu za danou zemi a regionálních seminářů.

WP3. Pokračování 6 Living Labs.

WP4. Tvorba metodiky, sběr dat a sepsání zpráv za EU FAS.

WP5. Tvorba metodiky integrace výsledků z WP2, WP3 a WP4.

2020

WP2. Syntéza Reportů za všechny případové studie projektu.

WP3. Dokončování 6 Living Labs a syntéza reportů.

WP4. Tvorba metodiky, sběr dat a navržení zpráv za národní systémy řízení poradenství.

WP5. Zkoumání budoucích transitních drah pomocí metody „Socio-Technical Scenario“.

2021

WP6. Diseminace výsledků projektu.

 

www.agrilink2020.eu

www.facebook.com/agrilink2020

www.twitter.com/agrilink2020

agrilink@uzei.cz

 logo_agrilink.png

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU.

mp_horizon2020.jpg

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě