Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2022

Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001302

Název projektu:

Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2019 a 2020

Agentura, vypisující organizace:

Řídící orgán OP Rybářství, MZe

Doba řešení celkem:

červen 2021 – prosinec 2022

Odpovědný řešitel:

Ing. Ota Zajíček, MBA

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Ing. Václava Lamačová

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2021:

Projekt zajišťuje plnění povinného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a viz Prováděcí rozhodnutí EU č. 2016/1251/EU o přijetí víceletého programu Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019).

Výsledkem projektu bude sada hodnot ekonomických údajů z akvakultury z České republiky za rok 2019 a socioekonomických údajů z akvakultury z České republiky za rok 2020. Projekt je považován za pilotní projekt pro sběr dat z akvakultury v souvislosti s dalším časovým obdobím (2021 a dále). Z hlediska tvorby časové řady výsledků projekt chronologicky navazuje na již řešený projekt Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2017 a 2018.

Řešeno v období červen 2021 (zahájení fyzické realizace projektu) – prosinec 2022 (ukončení fyzické realizace projektu).

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

evropska_unie

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě