Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2022

Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001441

Název projektu:

Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v České republice – IV. etapa

Agentura, vypisující organizace:

Řídící orgán OP Rybářství, MZe

Doba řešení celkem:

leden 2022 – červen  2023

Odpovědný řešitel:

Ing. Ota Zajíček, MBA

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Ing. Václava Lamačová

Věcný a časový postup řešení úkolu:

Zajištění personálních, technických a organizačně-koordinačních podmínek pro plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z evropských předpisů zaměřených na shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury včetně zajištění činnosti Národního zpravodaje za Českou republiku pro tuto oblast (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a viz Prováděcí rozhodnutí EU č. 2016/1251/EU o přijetí víceletého programu Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017-2019). Řešeno v období leden 2022 až červen 2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

evropska_unie

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě