Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2020

Číslo úkolu: 4101

Odpovědný řešitel: Ing. Dan Král, Ph.D.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Zpráva o stavu zemědělství je statisticko-informační materiál informující o skutečnostech v rezortu zemědělství za jednotlivé roky.

Struktura a termíny výstupů

1.      Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2020 (pracovní verze).
Termín: duben 2021

2.      Dokončení Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2020 podle výsledků připomínkových řízení.
Termín: červen 2021

3.      Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2021.

Termín: listopad 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě