Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS)

Číslo úkolu: 4404

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Ing. Luboš Blažek

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od.1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

a)    Zvyšování odborné způsobilosti poradců – transfer poznatků vědy a výzkumu v rámci vzdělávacího programu poradců akreditovaných MZe (prioritní témata: semináře/webináře a podle potřeby ukázky v terénu). K akcím budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

Aktualizace Kontrolních listů1), příprava a vydání metodik a metodických pomůcek pro poradce, příprava zkušebních testů, dotazníková šetření, analýzy.

b)    Akreditace nových poradců dle Směrnice2) v souladu s poradenským systémem MZe a potřebami praxe ‑ administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru poradců akreditovaných MZe (Registr) a vystavení certifikátů. Spolupráce s autorizovanou osobou (autorizovaným zástupcem) v rámci poradenských profesních kvalifikací. K zasedání akreditační komise zajištění odpovídajících prostor včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

c)    Rozšíření akreditace poradců vedených v Registru o další oblasti/podoblasti akreditace dle Směrnice2) - administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů. K zasedání akreditační komise zajištění odpovídajících prostor včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

d)    Průzkum zájmu zemědělské praxe o rozšíření stávajících oblastí/podoblastí akreditace poradců.

e)    Reakreditace poradců ‑ prodloužení platnosti akreditačního certifikátu dle Směrnice2). K zasedání akreditační komise zajištění odpovídajících prostor včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

f)     Aktualizace webových stránek agronavigator.cz tvořící informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova.

g)    Vedení Registru na základě pověření Ministerstva zemědělství.

h)    Kontrola poradců vedených v Registru dle Směrnice2)

·         kontrola poskytovaného poradenství na místě u klienta a/nebo kontrola v sídle poradce,

·         kontrola účasti poradců na vzdělávacích akcích (dle vlastního výběru poradce) registrovaných u Správce Registru,

·         kontrola Deníků poradců.

i)      Další činnosti Správce Registru podle Směrnice2).

j)      Prezentace poradenského systému MZe.

k)    Činnosti spojené s plněním Koncepce poradenského systému MZe:

-       funkce koordinátora (koordinace činností poradenských subjektů),

-       spolupráce s rezortně zaměřenými NNO především v oblasti přenosu informací,

-       člen Koordinačního výboru (řízení implementace Koncepce).

l)      Mezinárodní spolupráce AKIS.

m)   Specifikace a případná konkretizace aktivit bude řešena na pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.

n)    Podpora vzdělávání pracovníků oddělení Vzdělávání a poradenství.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní:

Kontrolní dny 2/rok.

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol):

červenec 2021, leden 2022

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě