Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Zajištění webinářů pro zemědělskou veřejnost k podávání jednotné žádosti 2021 - Přímé platby a environmentální opatření Programu rozvoje venkova

Číslo úkolu: 4403

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová, odbor 1010

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od.1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

·       organizační a technické zajištění 10 online cca 4 hodinových webinářů k podávání Jednotné žádosti v roce 2021 – Přímé platby a environmentální opatření PRV, každý pro 40-50 účastníků (příp. navýšení bude upřesněno podle technických možností)

·       organizační a technické zajištění bude zahrnovat vytvoření pozvánky, registraci účastníků, zajištění audiovizuální techniky, přenosu prezentace do webové konferenční aplikace, technickou podporu účastníků webináře

Struktura a termíny výstupů

Termíny: 6 webinářů v březnu a 4 začátkem dubna a po ukončení posledního webináře do 10 pracovních dnů zprávu o realizaci

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě