Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Číslo úkolu: 4106

Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Chaloupka

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků úseku Věda a výzkum

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

-     Aktualizace a rozšíření (např. volné a bio chovy drůbeže) databáze ekonomických ukazatelů zemědělských komodit a variabilních vstupů (vstupy a výstupy projektů) ve struktuře použité v Pravidlech operace 4.1.1.

-     Aktualizace oborových rentabilit ve struktuře použité v Pravidlech operace 4.2.1.

Podklady mají sloužit pro výpočet efektivnosti projektů PRV.

Struktura a termíny výstupů

Zaktualizovaná databáze ekonomických ukazatelů z operace 4.1.1 a 4.2.1

Termín: duben 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě