Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Zajištění podpůrných podkladů a informací pro regulaci sektoru VaK v MZe

Číslo úkolu: 4427

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Csilla Barkász, odbor 1010

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

Obsahem úkolu je zajištění co nejaktuálnějších dostupných informací z veřejně dostupných zdrojů v okruhu níže uvedených problematik týkajících se sektorových služeb vodovodů a kanalizací v členských státech Evropské unie. Cílem získání těchto informací by měla být možnost využití pro srovnání se stavem v ČR. 

1)      Informace o dosahovaných cenách pro vodné a stočné

2)      Informace o dosahovaných hodnotách specifického množství vody fakturované v domácnostech v ukazateli l/os/den, nebo v jiném adekvátním vyjádření.

3)      Informace o ztrátách vody v trubní síti vodovodů, vyjádřené např. % ve vztahu k objemu vody vyrobené určené k realizaci, nebo v jiném obdobném vyjádření.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: čtvrtletně a operativně

Termíny výstupů: 6/2021,1/2022

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě