Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů a rozvoj WWW prostředí

Číslo úkolu: 4430

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Lucie Urbanová, odbor 1010

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

a)   Zajistit provoz zaměstnanci ÚZEI a nutnou systémovou základní údržbu multiportálového redakčního systému, který je základem informační podpory napříč ostatními aktivitami konanými pro MZe.

b)   Udržet požadovanou garantovanou dostupnost systému na úrovni 96 %, tzn., že bude uživatelům dostupný minimálně 96 % času v každém kalendářním měsíci.

c)   Uživatelům multiportálového redakčního systému poskytovat technickou podporu a dle požadavků zabezpečovat proškolení k redakčnímu systému.

d)   Aktualizace a tvorba nových aplikací a rozvoj WWW prostředí.

e)   Tvorba aktuálního a odborného obsahu Agronavigátoru

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: 3/2021

Termíny výstupů: 7/2021, 1/2022

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě