Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

Číslo úkolu: 4431

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek, odbor 1010

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství připravit a realizovat semináře/webináře::

a)      Vstupní vzdělávání úvodní a environmentální vzdělávání (4 semináře)

b)      Počítačové vzdělávání KKIG (Kombinovaný kurz informační gramotnosti prostřednictvím
e-learningového kurzu)

c)      c) Aktualizace studijních materiálů pro environmentální vzdělávání

Struktura a termíny výstupů

Termíny výstupů: červenec 2021, prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě