Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

Číslo úkolu: 4405

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

Obsahově a organizačně zajistit 4 vzdělávací kurzy a webinář pro odborné lesní hospodáře. Odborný lesní hospodář podle § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese.

Cílem je formou odborných vzdělávacích kurzů proškolit a rozšířit odborné znalosti osob vykonávajících funkci odborného lesního hospodáře, jejichž činnost hradí stát. Oblasti, ve kterých budou odborní lesní hospodáři proškoleni, jsou: právní normy ČR a EU se vztahem k hospodaření v lesích a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky; možnosti čerpání finančních podpor na hospodaření v lesích; aktuální trendy v pěstování lesa, hospodářské úpravě lesů a ochraně lesa; nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; výstupy aplikovaného výzkumu atd.

Rozpis činností:

a)   zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborných témat,

b)   zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům,

c)   zajištění odpovídajících prostor k realizaci seminářů/webináře, včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb,

d)   zajištění propagace akcí formou inzerce v odborném tisku a na internetu (např. Lesnická práce, Silvarium.cz),

e)   oslovení potencionálních účastníků z řad odborných lesních hospodářů - zhotovení a distribuce pozvánek. (možno využít spolupráci s Českou komorou odborných lesních hospodářů),

f)    zajištění komunikace s účastníky.

 

Realizace 4 jednodenních seminářů s celorepublikovým pokrytím (2x Čechy, 2x Morava) a 1 webináře, počet účastníků cca 20 osob na akci, termín: průběh celého roku.

Struktura a termíny výstupů

Termín výstupu: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě