Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR

Číslo úkolu: 4233

Odpovědný řešitel: Ing. Martin Hruška

Spoluřešitelé: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Václav Voltr, CSc., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Václav Hofman, Ing. Tomáš Vintr

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

·           Monitoring tržních cen zemědělské půdy ve vybraných okresech ve spolupráci s ČÚZK

·           Hodnocení vlivů určujících místně i časově ceny zemědělských pozemků včetně srovnání s vybranými státy EU

·           Analýza vývoje pachtovného za zemědělské pozemky v ČR a srovnání s vybranými státy EU

·           Predikce vývoje ceny zemědělských pozemků a pachtovného za zemědělské pozemky.

·           Zajištění sběru dat o tržních cenách zemědělských pozemků využívaných pro zemědělskou činnost z různých zdrojů.

Struktura a termíny výstupů

1. výstup: Příprava textu o vývoji trhu s půdou pro Situační a výhledovou zprávu PŮDA 2021

Termín: září 2021

2. výstup: Zpráva o výsledcích tematického úkolu; sumarizace a přehledy o tržních cenách zemědělských pozemků; mapové podklady cen zemědělských pozemků; predikce vývoje ceny zemědělských pozemků a pachtovného.

Termín: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě