Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Vývoj a perspektivy produkce vybraných skupin potravin

Číslo úkolu: 4240

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Ivana Dolanová, Ing. Martin Plášil, Ph.D., Ing. Matěj Valenta

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Obsahem úkolu je zmapovat dosavadní trendy v objemu výroby vybraných skupin potravin a ve spolupráci se zástupci vybraných zpracovatelských oborů vyhodnotit dosavadní vývoj a posoudit perspektivy výroby příslušné skupiny potravin zejména s ohledem na aktuální trendy posilování udržitelné produkce v zemědělsko-potravinářské vertikále.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní:

červen 2021

Termíny výstupů:

listopad 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě