Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

Číslo úkolu: 4228

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Martin Plášil, Ph.D., JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a.   Analýza vývoje výkonnosti CZ-NACE 10 (vč. oborové struktury) a CZ-NACE 11 (vč. srovnání s EU u dostupných indikátorů)

b.   Finanční analýza CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11

c.   Vývoj zaměstnanosti a mezd CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11

d.   Analýza ekonomické pozice malých a středních podniků CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11

Struktura a termíny výstupů

1.   Analýza vývoje výkonnosti CZ-NACE 10 (vč. oborové struktury) a CZ-NACE 11 (studie k bodům a) až c) věcného obsahu úkolu

Termíny kontrolní: červen 2021

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol): srpen 2021

2.   Analýza ekonomické pozice malých a středních podniků CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11

Termíny kontrolní: září 2021

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol): říjen 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě