Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Vyhodnocení Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v ČR (2019-2023) – druhý rok

Číslo úkolu: 4203

Odpovědný řešitel: Ing. Kristýna Kličková

Spoluřešitelé: Ing. Hana Baudisová, Mgr. Jiří Pokorný

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Vyhodnocení druhého roku fungování Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství s využitím dat ze SZIF, příp. ÚKZÚZ a ČSÚ.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: 29. 1. 2021

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol): 24. 2. 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě