Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Vyhodnocení příležitostí, hrozeb a dopadů přijetí Národních plánů v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) vybraných zemí EU na sektor zemědělství v ČR

Číslo úkolu: 4241

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal

Spoluřešitelé: RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková a kol. ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Cílem úkolu je posouzení příležitostí, hrozeb a dopadů přijetí Národních plánů v oblasti energetiky a klimatu (NEKP) vybraných zemí EU na zemědělský sektor v ČR. NEKP projektuje snížení emisí GHG, ale i širší zapojení dalších OZE pro plnění klimaticko-energetických cílů EU. Úkol se bude zabývat výše jmenovanými implikacemi pro sektor zemědělství, a to v oblasti možností dalšího využívání relevantních zdrojů biomasy ze zemědělství.

Úkol bude rozdělen na dvě fáze:

I. fáze: rešerše posledních veřejně dostupných verzí NEKP Německa, Polska, Švédska a Francie

II. fáze: vyhodnocení implikací pro zemědělství v ČR

 

Struktura a termíny výstupů

Termíny výstupů:

prosinec 2021 – závěrečná zpráva

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě