Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Vyhodnocení naplňování strategie „Akční plán pro biomasu ČR na období 2012 – 2020

Číslo úkolu: 4242

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal

Spoluřešitelé: RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Václav Voltr, CSc. a kol. ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Cílem úkolu je komplexní vyhodnocení naplňování veškerých přijatých cílů, závěrů, doporučení a úkolů, které byly přijaty ve strategii s názvem „Akční plán pro biomasu ČR na období 2012 – 2020“. Platnost této strategie končí v letošním roce a pro budoucí období je kompletně nahrazena jiným dokumentem – Vnitrostátním plánem ČR v oblasti energetiky a klimatu (NEKP), jehož zpracování vychází z nařízení EU č. 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: 30. 6. 2021

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol):

30. 11. 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě