Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby

Číslo úkolu: 4523

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Ing. Stanislav Doležal, Alena Schmidtová, Ing. Pavel Nový

Odpovědný pracovník: Ing. Stanislav Doležal

Věcný obsah úkolu

a)    Technické zabezpečení konferencí, seminářů a ostatních akcí dle dispozic MZe a ÚZEI – ozvučení, projekce, tlumočnická a záznamová technika

b)    Ediční zpracování podkladů a zajištění výroby tiskových materiálů MZe, resortních organizací a ÚZEI

c)    Tvorba, správa, zpracování podkladů a zajištění výroby multimediálních materiálů dle požadavku MZe, pro resortní organizace dle dispozic MZe a ÚZEI:

-      odborné materiály na elektronických nosičích

-      multimediální pořady dle požadavků ÚZEI a MZe

-      správa filmového archivu a videobanky MZe

kopie vybraných titulů na elektronických nosičích pro transfer poznatků VaV do praxe

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: Dle kontrolních dnů

Termíny výstupů:

1. Předávací protokol za 1.–2. Q 2021, termín - červenec 2021

2. Předávací protokol za rok 2021, termín - leden 2022

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě