Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2019/2020

Číslo úkolu: 4229

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková

Spoluřešitelé: Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Sabina Warthová

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

1.    Vypracovat podklady za ČR ke každoroční notifikaci domácích podpor pro WTO podle jednotlivých dotačních titulů (dle aktuálního zadání EK) – v angličtině

2.   Zpracovat podklady do tabulek podle požadavků WTO/EK.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: do poloviny září 2021

Termíny výstupů: do konce září 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě