Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Technologie pro kombinované formy vzdělání

Číslo úkolu: 4429

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek, odbor 1010

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

Zajistit provoz e-learningových kurzů jako efektivní informační podporu v oblastech:

-     vzdělávání státních zaměstnanců / zaměstnanců rezortu MZe,

-    vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol,

-    vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin.

Udržet dostupnost systému LMS a technickou podporu uživatelům při studiu.

Systém LMS je provozován na základě smlouvy č. 502/2005-36PS z roku 2005 s dodavatelem TRASK solutions s.r.o.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: 6/2021, 12/2021

Termíny výstupů: 7/2021, 1/2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě