Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

Číslo úkolu: 4212

Odpovědný řešitel: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Jana Babáčková, Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Sabina Warthová, Ing. Vladimír Kostlivý, Dr.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., od 1.9.2021 Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Obsahem úkolu je:

a) pokračování ve sběru statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci s kontrolními organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT, BUREAU VERITAS) ve stejném rozsahu jako v letech 2007 až 2020,

b) pokračování ve sběru dat v oblasti zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami včetně vývozu a dovozu biopotravin.

Struktura a termíny výstupů

1) Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR (data v oblasti zpracování biopotravin, odbytu a trhu s biopotravinami)

- termín výstupu: březen 2021;

2) Statistická šetření ekologického zemědělství – Základní statistické údaje za rok 2020

- termín dílčího výstupu: červen 2021

(tento výstup představuje vyplněná povinná statistická hlášení pro EUROSTAT);

- termín finálního výstupu: září 2021

(tento výstup představuje základní data o bioprodukci ekofarem - výměra pěstovaných plodin, počet chovaných zvířat, objem rostlinné a živočišné bioprodukce apod.)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě