Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR

Číslo úkolu: 4204

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Ing. Veronika Kohoutová, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Matěj Valenta

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Rozdělení české akvakulturní produkce uvedené na tuzemský trh (včetně zpracovaných ryb) v objemovém a finančním vyjádření do jednotlivých měsíců roku 2020 včetně členění dle druhů ryb. Součástí analýzy bude vyhodnocení rovnoměrnosti uvádění české produkce pocházející z recirkulačních akvakulturních systémů.

Struktura a termíny výstupů

Termíny výstupů: (zde vyžadován předávací protokol) prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě